چرا بورس مهم است؟

بورس بازاری است که شرکت ها می توانند با عرضه میزانی از سرمایه خود با عنوان سهام برای فعالیت های خود سرمایه لازم را فراهم نمایند. از طرف دیگر،سازمانه ها وهادهای دولتی نیز با عرضه اوراق بهادار منابه لازم برای اجرای طرح های خود را فراهم نمایند.

مردم در هر سن وجنسیتی می توانند پس اندازهای خود را به سهام و دیگر اوراق بهادر تبدیل نمایند و از این طریق عایداتی داشته باشند که معمولا و در شرایط عادی بیشتر از سود سیستم بانکی است. تفوت دراین است که سودبانکی ریسک ندارد در حالی که به خصوص سهام با میزانی از ریسک همراه می باشد.

در این قسمت از سایت سعی شده است تا نیازهای شما برای سرمایه گذاری در بورس تحت دسته های مختلف ارائه گردد. در هر دسته، مباحث خاصی مرتبط با بورس ارائه شده است.