به فرآيندي اطلاق می شودکه سازمان براي توسعه برنامه استراتژيک خود با آن کار مي کند. جنبه کلیدی برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی است که بین ذی نفعان کلیدی درون سازمان برای توسعه و اجرای یک برنامه استراتژیک ایجاد می شود. مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و هزاران تکرار از این مدل ها وجود دارد. فرایند برنامه ریزی استراتژیک مورداستفاده شده به نوع و اندازه سازمان و افراد درگیر دارد. کدام مدل یا تغییرات در یک مدل واقعا در اختیار تسهیل کننده و شرکت کنندگان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک است.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

CH65.TISTAM.APPROACHES TO PLAN.VZC