درباره متایکجا

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه و جامع است. این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است. در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است و نمی تواند پاسخ گوی نیاز سازمان ها باشد. در بعد دیگر، شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید و مستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت و پیش بینی آینده و در نتیجه برنامه ریزی را با مشکلات عدیده روبرو نموده است.

این رویکرد به جنبه های نظری مشکل ساز و نیازهای سازمان های امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف و استراتژی ها و در نهایت موفقیت سازمان تاکید نموده است.

این رویکرد به دنبال حصول همه جنبه های فوق در فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان است. برای این امر بایستی ویژگی های فوق بر کل فرآیند و در تمام مراحل و اقدامات حاکم شود. به این دلیل ،نیاز به طراحی فرآیند و روش هایی است که از ابتدا تا انتها به اصول و چارچوب فوق پای بند باشد.

1-1-42-تفکیک سازمان بر حسب نوع ماموریت آن چیست؟

, ,
1-1-42-1- شرح موضوع اگرچه عواملي كه در بخش عمومي و خصوصي در تصميم گيري استراتژيك دخالت دارند تقريباً مشترك و مشابه مي باشند، اما هدف در هر عامل و فرآيند عمليات تا حدودي متفاوت است. به عنوان مثال، محيط بازار در هر دو مطرح مي باشد اما در بخ…

1-1-41- چه سبک‌ تعاملی بنگاه مادر با زیر مجموعه‌هایش مناسب است؟

, ,
1-1-41-1- شرح موضوع گولد و همکاران[1](1995) سه شیوه مهم مادری را برای تعامل بنگاه با زیرمجموعه‌هایش شناسایی کرده‌اند که عبارتند از: شیوه برنامه ریزی استراتژیک [2]که در این رویکرد فاصله مادربا کسب و کارها بسیار نزدیک و مادر نقش مداخله جویانه زیادی …

1-1-40-آیا تنوع در فعالیت ها ی شرکت خوب است؟

, ,
1-1-40-1- تعریف تنوع تعاریف زیادی در مورد تنوع ارائه شده است. با این وجود، هیچ اتفاق نظری در مورد مفهوم و تعریف تنوع وجود ندارد. «بوز، آلن و هامیلتون» تنوع را به صورت «ابزاری برای گسترش بنیان فعالیت تجاری دربنگاه» تعریف کرده‌اند. «رامانیو …

روش های انطباق ساختارهای سازمانی و فعالیت

, ,
شرح موضوع تعیین حوزه های فعالیت (کسب و کارها)یکی از عناصر کلیدی در برنامه ریزی، اجرا و کنترل راهبردی و عملیاتی در کل یک بنگاه مادر می باشد. نکته بسیار مهم شیوه تقسیم کار در شرکت هلدینگ است. تصمیم گیری استراتژیک در خصوص بازارها می تواند از…

انواع ساختار در شرکت های چند فعالیتی چیست؟

, ,
 سیر تحول نظریات در دهه های 50 و60 ،تحولات مهمی در حوزه نظریات مدیریت وسازمان رخ داد. یکی از این اتفاقات مهم، جایگزین شده مدیران با تخصص مالی وسرمایه گذاری با مهندسین بود. این مدیران رویکردهای موجود در مدیریت سرمایه گذاری را در شرکت ترویج دا…

1-1-37- ساختار فعالیت یعنی چه؟

, ,
  1-1-37-1-شرح موضوع ساختار فعالیت عبارتی است که در این کتاب برای دسته بندی محصولات وخدمات یک شرکت درسطوح مختلف از صنعت گرفته تا گروه محصولات وخدمات مورد استفاده قرار می گیرد. کوچک ترین دسته ای که در ادبیات استراتژی برای این امر تعریف شده است، مفه…

1-1-36- برنامه ریزی استراتژیک جامع(گسترده) چیست؟

, ,
1-1-36-1- شرح موضوع در جستجو برای یافتن مفهوم جامعیت در برنامه ریزی استراتژیک به معنی پوشش همه حوزه های سازمانی در ذات برنامه ریزی در سطوح مختلف ،به واژه ها ومفهوم خاصی برای هر کدام می رسیم. در ادامه این واژه های مشابه به لحاظ مفهوم تشریح می …

1-1-35- ارتباط و یکپارچگی عناصر استراتژیک چگونه حاصل می شود؟

, ,
1-1-35-1- شرح موضوع   در تحليل و دسته بندي سطوح سازماني، در مورد تفكيك اهداف و استراتژي ها به صورت لايه هاي مختلف چندان تفاهم يا اتفاق نظر وجود ندارد. عده اي به تفكيك اهداف و استراتژي هاي مستقل در سطوح سازماني معتقد هستند كه اين امر…

1-1-34-5- رویکرد نسبت به سبک رهبری

, , ,
  رهبران بزرگ، ما را به حرکت وا می دارند. آنان شور و رغبت ما را مشتعل و بیشترین علاقه را در وجود ما ایجاد می کنند. اهمیتی ندارد که رهبران شروع به انجام چه کاری کنند، در هر حال موفقیت آنان بسته به این است که چطور این کار را انجام دهند. ( دانی…

1-1-26-تفاوت نظارت و کنترل چیست؟   

, ,
  1-1-26-1- شرح موضوع       در سال های اخیر در بسیاری از بخش های اقتصادی نا پیوستگی را تجربه کرده ایم. در چنين شرايطی، داشتن چشم اندازی روشن از رسالت، عوامل خارجی تاثيرگذار و پيشرفتی که در راه رسيدن به اهداف حاصل می شود، برای سازمان بسيار حائز ا…

1-1-27-ارزیابی عملکرد استراتژیک یعنی چه؟  

, ,
 1-1-27-1- شرح موضوع       نماگرهای کلیدی استراتژیک کمی سازی وضعیت عملکرد در مقایسه با عناصر اصلی مانند اهداف استراتژیک شرکت شما است. هر سیستمی دارای نماگرهایی است که به شما می گوید تا چه اندازه اجزای سیستم خوب و یا چقدر ضعیف کار می کنند و…

1-1-31- تفکر استراتژیک یا مدیریت استراتژیک ؟

, ,
به طور کلی نظریات مدیریت عمری یک صد ساله دارند.در طول این مدت نظریات حاصل از مطالعات میدانی همراه با نیازهای اجتماع بشری توسعه یافته اند، ضمن اینکه توانسته اند همدیگر را تکمیل کنند ومکمل همدیگر در تبیین را ه حل وپرداختن به ابعاد مشکل ساز نظریات قبل…