درباره متایکجا

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه و جامع است. این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است. در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است و نمی تواند پاسخ گوی نیاز سازمان ها باشد. در بعد دیگر، شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید و مستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت و پیش بینی آینده و در نتیجه برنامه ریزی را با مشکلات عدیده روبرو نموده است.

این رویکرد به جنبه های نظری مشکل ساز و نیازهای سازمان های امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف و استراتژی ها و در نهایت موفقیت سازمان تاکید نموده است.

این رویکرد به دنبال حصول همه جنبه های فوق در فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان است. برای این امر بایستی ویژگی های فوق بر کل فرآیند و در تمام مراحل و اقدامات حاکم شود. به این دلیل ،نیاز به طراحی فرآیند و روش هایی است که از ابتدا تا انتها به اصول و چارچوب فوق پای بند باشد.

همراستایی استراتژیک چیست؟

1-تعریف ومفهوم همراستایی سابقه توجه به همراستایی به دهه های70 و 80 میلادی بر می گردد. زمانی که درکنار تغییرات سریع وشتابان شرایط محیطی، اثربخشی وبازدهی سرمایه گذاری های سنگین بر روی فناوری اطلاعات مورد سوال مدیران ومحققان قرار گرفت. درپاسخ …

حدود معنایی واژه های کلیدی چیست؟

, ,
در نظریات سازمان مدیریت وبه خصوص مدیریت استراتژیک یک سری از واژه های کلیدی با مفاهیم متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. این شیوه درکل مبانی نظری وتوسط اکثر صاحب نظران به کار گرفته شده است. گاهی در برگردان متن به فارسی این تنوع معنایی برای یک …

سير تکامل مفهوم استراتژي

,
چکيده: بررسي ادبيات استراتژي بيانگر پنج فاز مختلف در تکامل اين پارادايم از جنگ جهاني دوم به بعد است. گلاک، کافمن، و والک(1980) سير تکامل فرايند مديريت استراتژيک را در چهار فاز تشريح کرده اند که فاز سوم آن طرح ريزي استراتژيک و فاز چهارم آن م…

تعریف مقدماتی تحلیل عاملی

, ,
مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در ای…

رقابت پذیری ومزیت رقابتی چیست؟

,
براي هر شركتي در هر صنعتي كه باشد كليد موفقيت تنها اتكاء بر يك منبع براي كسب مزيـت نيست بلكه بهترين و موفقترين شركت ها مي دانند كه همواره بايد از زواياي تـازه اي بـه مزيـت رقابتي بنگرند و از انواع منابع براي خلق مزيت رقابتي بهره بگيرند .توجه بـه …

مفهوم و مراحل تحلیل عاملی

, ,
تعریف تحلیل عاملی تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست، زیرا این روش جزء تکنیک‌های هم وابسته محسوب می‌گردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته‌اند. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مک…

نقاط مرجع استراتژیک

,
  1- مقدمه وضرورت تئوري مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك اصولاً مبتني بر نگرش برنامه‌ريزي بخردانه است، بدين‌معني كه به مديران از اين زاويه نگاه مي‌شود كه بر فرايند تدوين استراتژي كنترل كامل دارند. پژوهشگران نقاط مرجع استراتژيك را بدين‌گو…

رویکردکارت امتیازی متوازن

,
1-مقدمه وضرورت ارزيابي عملكرد در گذشته بيشتر بر داده‎هاي حسا بداري داخلي متمركز مي‎شد كه با تحولات فزاينده، اين رويكرد به سرعت كارايي خود را از دست داد. لذا فرايندي مورد نياز بود كه بتواند سازمانهاي عصر اطلاعات را با استفاده از ابزارهاي كارا ار…

رویکرد ارزیابی 360 درجه

,
1-مقدمه وضرورت در بازار رقابتی امروز، سازمان ها باید به جذب و و نگهداری بهترین افراد بپردازند و به منظور حداکثر کردن توانمندی های کارکنان، روشی را برای ارزیابی و بهبود عملکرد برگزینند. ارزیابی 360 درجه[1] نوعی روش ارزیابی گروهی است. در این روش، فهرست…

محک زنی وکاربردهای آن در برنامه ریزی

,
1- مقدمه وضرورت «محك‎زني»[1] يك ابزار كيفي است كه از طريق آن استانداردها و معيارهاي عالي در يك رشته كاري شناسايي، ايجاد و تحصيل مي‎شوند. محک زنی يك ابزار مقايسه‎اي است كه فاصله‎ها را تا وضع مطلوب موجود در صنعت مورد نظر مشخص مي‎كند، بعبارتي در ا…

رویکرد برنامه به توسعه وترویج نام ونشان تجاری

, ,
1- مقدمه امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصولات توليدي شركت‌ها و با در نظر گرفتن رقابت شديدي كه ميان اين شركت ها وجود دارد و همچنين مشابهت زياد‌ محصولات آنها، تصميم‌گيري در مورد انتخاب محصول براي مشتريان، مشكل، زمان بر و پرهزينه شده است. بنابراين …

1-1-41- متغیر وانواع آن چیست ؟

, ,
  1-1-41-1- مقدمه وضرورت می توان اذعان نمود که کلیه مراحل فرآیندی ونتایج حاصل از استقرار مدیریت استراتژیک برپایه متغیرهایی است که جایگاه های گوناگونی را به خود می گیرند. ازطرف دیگر، دسته بندی وتعیین متغیر های هر حوزه استراتژیک،کار برنامه ری…