رسيدن به بازارهاي گسترده و موفقيت تجاري مستلزم حركت به سوي اقتصاد باز، بكارگيري استراتژي هاي بازاريابي و نگاه مدبرانه به نيازها و خواسته هاي مشتريان گوناگون در بازارهاي مختلف مي باشد. فعاليت هاي ترفيعي به عنوان یکی از عناصر آمخيته بازاريابي در بر گیرنده تبليغات، فروش حضوري، پيشبرد فروش و روابط عمومي است كه براي دستيابي به هدف هاي برنامه فروش مورد استفاده قرار مي گيرد.

در اين بين، پيشبرد فروش شامل محرك ها و مشوق هاي كوتاه مدت براي تشويق به خريد يا فروش محصول يا خدمت بوده و شامل طیف گسترده اي از ابزار ترفيعي است كه در جهت برانگيختن واكنش هاي قوي تر و سريع تر بازار طراحي شده است (همان منبع، ص344). شركت در نمايشگاه هاي بين المللي جنبه مهمي از پيشبرد فروش در تجارت بين المللي محسوب شده و  اين فرصت را فراهم مي آورد كه ضمن به معرض نمايش گذاشتن توليدات و خدمات، مشتريان بالقوه نیز شناسايي شوند.

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@MOSHAVER.ME

atriclefiles-196-1534941396

در سال های اخیر در بسیاری از بخش های اقتصادی نا پیوستگی را تجربه کرده ایم. در چنين شرايطی، داشتن چشم اندازی روشن از رسالت، عوامل خارجی تاثيرگذار و پيشرفتی که در راه رسيدن به اهداف حاصل می شود، برای سازمان بسيار حائز اهميت است. برای انجام درست آن لازم است بيش از هر کار ديگر کنترل منظم پيشرفت سازمان به همراه گسترش مدبرانه مناسب صورت گيرد و استراتژی سازمان براساس اين سنجش تغيير کند. اين فرايند که کنترل استراتژيک ناميده می شود، يک بخش مهم و اغلب ناپيداست که سازمان ها برای مديريت اثربخش يک سازمان به آن نياز دارند.

مجموعه ای از اسلاید شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق تماس با ما از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.STRATEGIC CONTROL.VFC

به فرآيندي اطلاق می شودکه سازمان براي توسعه برنامه استراتژيک خود با آن کار مي کند. جنبه کلیدی برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی است که بین ذی نفعان کلیدی درون سازمان برای توسعه و اجرای یک برنامه استراتژیک ایجاد می شود. مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و هزاران تکرار از این مدل ها وجود دارد. فرایند برنامه ریزی استراتژیک مورداستفاده شده به نوع و اندازه سازمان و افراد درگیر دارد. کدام مدل یا تغییرات در یک مدل واقعا در اختیار تسهیل کننده و شرکت کنندگان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک است.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

CH65.TISTAM.APPROACHES TO PLAN.VZC

استراتژي را مي توان راه و روش تحقق مامــوريتها واهداف سازمان تلقي كرد ، به گونه اي كه از اين راه سازمان عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها ) وعوامل داخلي ( قوت ها و ضعفها) را بررسي و شناسايي كرده و از قوت هاي داخلي وفرصت هاي خارجي به درستي بهره برداري نموده، ضعف هاي داخلي را از بين ببردو از تهديدهاي خارجي نيز بپرهيزد.

در بررسي استراتژي ها درباره شيوه انتخاب استراتژي هايي بحث مي شود كه مي توان بدان وسيله به بهترين شكل ممكن ماموريت سازمان را تحقق بخشيد. توجه همزمان  به ماموريت سازمان واستراتژي ها و بررسي اطلاعات داخلي و خارجي سازمان ، مبنايي  به دست مي دهد كه ميتوان بر آن اساس استراتژي هاي قابل اجرا را شناسايي و مورد ارزيابي قرارداد.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.KIND OF STRATEGY.VZR

ديدگاه هاي مختلف استراتژي به طور متنوع در ادبيات مديريت استراتژيک يافت مي شود.شايد به تعداد استراتژيست ها رويکرد استراتژي معرفي شده است. ما در اين گزارش بر سه رويکرد عمده و غالب دراستراتژي تمرکز خواهيم کرد: رويکرد سازمان صنعتي، رويکرد مبتني بر منابع و رويکرد فرايندي. در ادامه ضمن ارائه خلاصه اي از تلاش هاي استراتژيست هاي اوليه، اين ديدگاه ها توضيح داده مي شود.

درفایل پیوست می توانید مبانی نظری را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظروفایل ورد متن نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

info@metayekja.ir

atriclefiles-242-1534941402

وی توضیح می دهد که عباراتی مانند اینکه می خواهیم بین المللی بشویم ویا کسب وکار خود را کوچک کنیم استراتژی نیستند.بلکه می توان این عبارات را هدف یا جهت گیری نامید.استراتژی از دیدگاه ایشان چگونگی رسیدن به موقعیتی است که کسب وکار در محیط رقابتی ودر مقابل رقبایش انتخاب می کند.

این استدلال می تواند به مطالعات وتحلیل های کسب وکار مورد نظر ما جهت دهی خاصی بدهد.اما سوال این است که پس استراتژی منابع انسانی مانند برون سپاری را چه بنامیم ،اگر استراتژی نیست؟

درپاسخ بایستی گفت که پورتر از دیدگاه ودریچه بازار ورقابت به موضوع نگاه می کند.این رویکرد ادبیات خاص خود را دارد وقابل اعمال به سایر ادبیات توسعه یافته در مدیریت سازمان نیست.از طرف دیگر ،این یکی از ابعاد مشکل ساز ادبیات موجود نیز هست.ساده ترین راه حل این مشکل این است که ببینیم کلیه مراحل گردآوری وتحلیل استراعتژیک در پاسخ به چه سوالی انجام می گیرد.