رویکردها نسبت به سازمان با تاکید بر استراتژی

رویکردهای مختلف استراتژی به طور متنوع در ادبیات مدیریت استراتژیک یافت می شود.شاید به تعداد استراتژیست ها رویکرد استراتژی معرفی شده است.ما در این گزارش بر سه رویکرد نسبت به سازمان با تاکید بر استراتژی تمرکز خواهیم کرد: رویکرد سازمان صنعتی، رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد فرایندی. در ادامه ضمن ارائه خلاصه ای از تلاش های استراتژیست های اولیه، این دیدگاه ها توضیح داده می شود.

درصورتی که مایل هستید دوره ای کوتاه مدت را به صورت کلاس درس در این خصوص طی نمایید به سامانه آموزش الکترونیکی تدیبر مراجعه نمایید.

درفایل پیوست می توانید مبانی نظری را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظروفایل ورد متن نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

INFO@METAYEKJA.IR

approaches to strategy

برای موسساتی که چند محصول دارند، و در چند بازار فعالیت می‏ کنند، در آنها هر محصول / بازار به عنوان کسب و کار یا واحد تجاری جداگانه‏أی اداره می‏شود و موسسه تحت تسلط یک محصول / بازار نیست،«رویکرد سبد سرمایه‏ گذاری» به تجزیه و تحلیل استراتژی کل شرکت می‏ پردازد. این رویکرد شامل آزمون هرکسب ‏و کار به عنوان یک شخصیت جداگانه و به عنوان کمک کننده به سبد سرمایه‏ گذاری کل کسب‏ وکارهای شرکت است. در شرکت‏هایی که تحت تسلط یک محصول / بازارند یا موسساتی که یک محصول / بازار دارند، ملاحظات استراتژی شرکت از استراتژی سطح واحد تجاری جدا نیست.

بطور کلی استراتژی سطح شرکت، با تولید و تخصیص منابع شرکت سروکار دارد. رویکرد سبد سرمایه گذاری راهی ساده و قابل مشاهده برای شناخت و ارزیابی استراتژی‏های مختلف تولید و تخصیص منابع کل شرکت در اختیار می‏گذارد (پیرس، ۱۳۷۷، صص ۲۸۸-۲۸۷). برای این منظور از تکنیک ‏هایی می‏ توان استفاده کرد که در گزارش پیوست آمده است.

برای موسساتی که چند محصول دارند، و در چند بازار فعالیت می‏ کنند، در آنها هر محصول / بازار به عنوان کسب و کار یا واحد تجاری جداگانه ‏أی اداره می ‏شود و موسسه تحت تسلط یک محصول / بازار نیست،«رویکرد سبد سرمایه‏ گذاری» به تجزیه و تحلیل استراتژی کل شرکت می‏ پردازد. این رویکرد شامل آزمون هرکسب ‏و کار به عنوان یک شخصیت جداگانه و به عنوان کمک کننده به سبد سرمایه‏ گذاری کل کسب‏ وکارهای شرکت است. در شرکت ‏هایی که تحت تسلط یک محصول / بازارهستند یا موسساتی که یک محصول / بازار دارند، ملاحظات استراتژی شرکت از استراتژی سطح واحد تجاری جدا نیست.

به طور کلی استراتژی سطح شرکت، با تولید و تخصیص منابع شرکت سروکار دارد. رویکرد سبد سرمایه گذاری راهی ساده و قابل مشاهده برای شناخت و ارزیابی استراتژی‏ های مختلف تولید و تخصیص منابع کل شرکت در اختیار می‏ گذارد (پیرس، ۱۳۷۷، صص ۲۸۸-۲۸۷).

 فنون مورد نظر را می توانید در گزارش پیوست مطالعه نمایید.

portfolio models

سلام دوستان گرامی: درفایل زیر می توانید فهرست عناوین جزوه پیوست را مطالعه کنید.

 

CH68.PORTFOLIO MODELS.CH09.sylabus

«تصمیمات استراتژیک» اصولاً بر تبادل و روابط متقابل بین «سازمان» و «محیط» تاکید داشته و هدف آن ایجاد رابطه مناسب و منطقی بین این دو عامل است. برای اتخاذ این تصمیمات باید عوامل گوناگونی را که بر محیط تاثیر می‏گذارند و همچنین روابط حاکم بر آن و واکنش های بالقوه آن را در برابر عملکرد سازمان، مورد توجه قرار داد (محب‏علی، ۱۳۷۶،ص۱۷).

براین اساس، تحلیل محیط کسب و کار همواره به عنوان یکی از دو بعد اساسی مدل های پرتفولیو در تدوین استراتژی مطرح می‏باشد. تحلیل صنعت فرآیندی است که به واسطه آن می‏توان عوامل ساختاری موثر بر سود‏آوری بلند مدت یک کسب وکار را شناسایی کرد (Hax, 1996, P. 67).

 

CH68.PORTFOLIO MODELS.CH09.VFZC

مطابق مبانی نظری مدیریت پورتفوی و برنامه ریزی سبد فعالیت های تجاری ،هرگاه موسسه ای بخواهد محصولات و خدمات تولیدی خود را در دسته هایی تعریف نماید، بایستی به گونه ای معیارهای مهم و مورد نظر خود را مشخص نماید که در نهایت هر واحد کسب و کار بیشترین مشابهت را در معیارهای گفته شده داشته باشد .ضرورت توجه به این نکته در شناسایی سبد فعالیت های تجاری موسسه (بنگاه اقتصادی) نهفته است .زیرا هر واحد تجاری به مثابه یک پورتفوی خریداری شده برای سرمایه گذارتلقی می شود .بنابراین، نبایستی محصولات وخدماتی با ویژگی های متفاوت در یک واحد کسب و کار قرارگیرند .در این صورت است که اعمال استراتژی های اصلی به شکل مناسب تر امکان پذیر می گردد . تعریف دقیق تر واحدهای کسب و کارمدیریت عالی موسسه بازرگانی را در اعمال دقیق تراستراتژی ها و شفاف نمودن حوزه های فعالیت درهر واحد کسب و کار یاری می رساند.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.SBA DEFINITION.VZC