سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان، سيستم اطلاعاتي است كه مشتمل بر عملكردهاي اصلي تداركات، توليد، توزيع، منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد كه به وسيله مجموعه‌اي از ماژول‌هاي مرتبط و يكپارچه، تمامي منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد را يكپارچه كرده و در قالب يك پايگاه داده و معماري اطلاعات مشترك، استاندارد و يكپارچه مي‌كند. متأسفانه با وجود منافع بي‌شماري كه استقرار موفقيت‌آميز اين سيستم به همراه دارد: به علت پيچيدگي بالاي اين سيستم، نبود مدل‌ها و راهكار‌هاي جامع براي استقرار سيستم، پياده‌سازي آن در سازمان‌ها با خطرپذيري بالا و مخاطرات فراوان همراه است تا جايي كه بر اساس مطالعات صورت گرفته دراين حوزه، تا كنون اين سيستم در 50 درصد پروژه‌هاي پياده‌سازي با شكست مواجه شده و در 90 درصد آن‌ها فراتر از زمان و بودجه مصوب اوليه عمل شده است. دوره های آموزشی الگترونیکی در خصوص موضوعات سازمان ومدیریت را می تواند به صورت رایگان در سامانه آموزشی تدبیر طی نمایید.

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید.

دانلود فایل:atriclefiles-230-1534941400

در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت از طریق منوی تماس با ما  تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس جی ایمیل: MOSHAVER.ME@GMAIL.COM

در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي، فني و… منابع محدود و نيازها نامحدود است. بكارگيري موثر و مطلوب منابع در راستاي تحقق اهداف از مهمترين مسايل حوزه مديريت و اداره هر سازمان است. از آنجا كه امروزه در حال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم و شاهد افزايش اهميت اطلاعات بعنوان عامل اصلي ايجاد ارزش و ثروت مي‏باشيم. بنابراين دستيابي سريع و به موقع اطلاعات با توجه به ويژگي نظام جهاني امروز عمده‏ترين مساله فراروي مديران مي‏باشد.

فنآوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر مي‏باشد. بسياري از هنجارهاي مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغيير است و مي‏رود تا دنياي جديدي را در جهان بسازد.

يكي از مهمترين تحولات در جهان آينده بحث توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصادي دانش محور است كه تا كمتر از يك دهه ديگر فراگير خواهد شد و شكل جديدي از اقتصادي نوين را در جامعه بشري بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شديد اقتصاد سنتي به اقتصاد پوياي جهاني و حضور فنآوريهاي جديدي كه هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتي چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

در عرصه فعاليت‏ هاي اقتصادي، اجتماعي، فني و… منابع محدود و نيازها نامحدود است. بكارگيري موثر و مطلوب منابع در راستاي تحقق اهداف از مهمترين مسايل حوزه مديريت و اداره هر سازمان است. از آنجا كه امروزه در حال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم و شاهد افزايش اهميت اطلاعات بعنوان عامل اصلي ايجاد ارزش و ثروت مي‏باشيم. بنابراين دستيابي سريع و به موقع اطلاعات با توجه به ويژگي نظام جهاني امروز عمده‏ترين مساله فراروي مديران مي‏باشد.

فنآوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر مي‏باشد. بسياري از هنجارهاي مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغيير است و مي‏رود تا دنياي جديدي را در جهان بسازد.

يكي از مهمترين تحولات در جهان آينده بحث توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصادي دانش محور است كه تا كمتر از يك دهه ديگر فراگير خواهد شد و شكل جديدي از اقتصادي نوين را در جامعه بشري بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شديد اقتصاد سنتي به اقتصاد پوياي جهاني و حضور فنآوريهاي جديدي كه هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتي چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

infornation system levels

در اولین سال های قرن 21 که اقتصاد بسیاری از کشور ها همراه با انقلاب اطلاعاتی تغییر نموده است، بروز برخی تغییرات در عملیات دولت انکار ناپذیر است. به موازات پیشرفت بخش خصوصی در کسب و کار الکترونیکی و بازرگانی الکترونیکی، تغییراتی نیز تحت عنوان دولت الکترونیکی – که مربوط به اداره بخش عمومی کشورهاست – به وجود آمده است.  تشکیل دولت الکترونیکی، ضروری ترین اقدام دولت ها برای کاربرد فناوری اطلاعات(IT) در جامعه است. زیرا از یک سو کارکردهای(IT) در فرآیند های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان می شود و از سوی دیگر شهروندان به استفاده از ابزار دیجیتالی در تعاملات اجتماعی پیرامون شان پی می برند.

در واقع دولت الکترونیک استفاده فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر می باشد.دو مقاله به زبان انگلیسی در خصوص استقرار دوت الکترونیکی به پیوست است ودانلود ومطالعه کنید.

atriclefiles-101-1534941386