سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، سیستم اطلاعاتی است که مشتمل بر عملکردهای اصلی تدارکات، تولید، توزیع، منابع انسانی، مالی، لجستیک، بازاریابی و فروش می‌باشد که به وسیله مجموعه‌ای از ماژول‌های مرتبط و یکپارچه، تمامی منابع انسانی، مالی، لجستیک، بازاریابی و فروش می‌باشد را یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه داده و معماری اطلاعات مشترک، استاندارد و یکپارچه می‌کند. متأسفانه با وجود منافع بی‌شماری که استقرار موفقیت‌آمیز این سیستم به همراه دارد: به علت پیچیدگی بالای این سیستم، نبود مدل‌ها و راهکار‌های جامع برای استقرار سیستم، پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها با خطرپذیری بالا و مخاطرات فراوان همراه است تا جایی که بر اساس مطالعات صورت گرفته دراین حوزه، تا کنون این سیستم در ۵۰ درصد پروژه‌های پیاده‌سازی با شکست مواجه شده و در ۹۰ درصد آن‌ها فراتر از زمان و بودجه مصوب اولیه عمل شده است. دوره های آموزشی الگترونیکی در خصوص موضوعات سازمان ومدیریت را می تواند به صورت رایگان در سامانه آموزشی تدبیر طی نمایید.

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید.

دانلود فایل:atriclefiles-230-1534941400

در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت از طریق منوی تماس با ما  تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس جی ایمیل: MOSHAVER.ME@GMAIL.COM

در عرصه فعالیت‏های اقتصادی، اجتماعی، فنی و… منابع محدود و نیازها نامحدود است. بکارگیری موثر و مطلوب منابع در راستای تحقق اهداف از مهمترین مسایل حوزه مدیریت و اداره هر سازمان است. از آنجا که امروزه در حال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم و شاهد افزایش اهمیت اطلاعات بعنوان عامل اصلی ایجاد ارزش و ثروت می‏باشیم. بنابراین دستیابی سریع و به موقع اطلاعات با توجه به ویژگی نظام جهانی امروز عمده‏ترین مساله فراروی مدیران می‏باشد.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر می‏باشد. بسیاری از هنجارهای مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغییر است و می‏رود تا دنیای جدیدی را در جهان بسازد.

یکی از مهمترین تحولات در جهان آینده بحث توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصادی دانش محور است که تا کمتر از یک دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شکل جدیدی از اقتصادی نوین را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شدید اقتصاد سنتی به اقتصاد پویای جهانی و حضور فنآوریهای جدیدی که هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتی چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

در عرصه فعالیت‏ های اقتصادی، اجتماعی، فنی و… منابع محدود و نیازها نامحدود است. بکارگیری موثر و مطلوب منابع در راستای تحقق اهداف از مهمترین مسایل حوزه مدیریت و اداره هر سازمان است. از آنجا که امروزه در حال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم و شاهد افزایش اهمیت اطلاعات بعنوان عامل اصلی ایجاد ارزش و ثروت می‏باشیم. بنابراین دستیابی سریع و به موقع اطلاعات با توجه به ویژگی نظام جهانی امروز عمده‏ترین مساله فراروی مدیران می‏باشد.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر می‏باشد. بسیاری از هنجارهای مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغییر است و می‏رود تا دنیای جدیدی را در جهان بسازد.

یکی از مهمترین تحولات در جهان آینده بحث توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصادی دانش محور است که تا کمتر از یک دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شکل جدیدی از اقتصادی نوین را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شدید اقتصاد سنتی به اقتصاد پویای جهانی و حضور فنآوریهای جدیدی که هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتی چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

infornation system levels

در اولین سال های قرن ۲۱ که اقتصاد بسیاری از کشور ها همراه با انقلاب اطلاعاتی تغییر نموده است، بروز برخی تغییرات در عملیات دولت انکار ناپذیر است. به موازات پیشرفت بخش خصوصی در کسب و کار الکترونیکی و بازرگانی الکترونیکی، تغییراتی نیز تحت عنوان دولت الکترونیکی – که مربوط به اداره بخش عمومی کشورهاست – به وجود آمده است.  تشکیل دولت الکترونیکی، ضروری ترین اقدام دولت ها برای کاربرد فناوری اطلاعات(IT) در جامعه است. زیرا از یک سو کارکردهای(IT) در فرآیند های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان می شود و از سوی دیگر شهروندان به استفاده از ابزار دیجیتالی در تعاملات اجتماعی پیرامون شان پی می برند.

در واقع دولت الکترونیک استفاده فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر می باشد.دو مقاله به زبان انگلیسی در خصوص استقرار دوت الکترونیکی به پیوست است ودانلود ومطالعه کنید.

atriclefiles-101-1534941386