سلام دوستان عزیر وگرامی

مدیریت دانش درسال های اخیر نقشی مهم در توسعه سازمان وبه خصوص منابع انسانی پیدا کرده است.تغییرات شدید و مستمر در دانش انجام کار یا تکنولوژی سازمان را مجبور می سازد تا سازوکارهای دانش افزایی را برای منابع انسانی فراهم آورد.مجموعه مطالب تهیه شده به صورت اسلاید در خصوص مدیریت دانش با رویکرد منایع انسانی درمجموعه زیر جهت مطالعه تقدیم می گردد.این مطالب در یک همایش در  در موسسه رازی ارائه گردیده است..دانلود نموده وملاحظه کنید.

atriclefiles-121-1534941390

در صورتی که نیاز به خدمات پژوهشی ومشاوره ای داشتید با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید.خوشحال خواهیم شد تا مشورت های مورد نیاز شما به صورت رایگان در اختیارتان قرار گیرد.

INFO@METAYEKJA.IR